Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie nie pozostają obojętni na potrzeby innego człowieka i po raz kolejny wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi dzieląc się cząstką siebie

Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Mimo nieustannego postępu w medycynie, krwi wciąż nie da się niczym zastąpić.

Dnia 18 kwietnia br. na teren Zakładu Karnego w Koszalinie przyjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. W ciągu kilku godzin 21 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koszalinie oddało 9,45 litrów drogocennej krwi. Do udziału w akcji zwyczajowo włączyli się członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Mila” działającego przy Zakładzie Karnym w Koszalinie i zrzeszającego funkcjonariuszy tutejszej jednostki.
 
Bezinteresowne, honorowe oddawanie krwi, którego celem jest ratowanie życia ludzkiego wpisane jest w etos funkcjonariusza publicznego, przyczynia się do wspierania i propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Rygiel

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej