Z aktywnym udziałem osadzonych w dniach 05-08.10.2021 r. realizowany był projekt pt. „Każdy może poznać tajniki filmu i zostać filmowcem” przez Studio Filmowe EGoFILM Eweliny Gordziejuk współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Warsztaty filmowe  przeprowadzone były pod kierunkiem pana Eugeniusza Gordziejuka - szefa produkcji Studia Filmowego EGoFILM i autora projektu, oraz pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych. W trakcie zajęć 6 skazanych poznało kolejne etapy produkcji dla różnych rodzajów filmów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na takie aspekty, jak: pomysł, treatment, scenariusz, projekty plastyczne postaci i dekoracji, storyboard – scenopis obrazkowy, layouty, animacja główna, animacja poszczególnych ujęć, montaż obrazu, udźwiękowienie i grafika ekranowa. Poznali również podstawowe pojęcia języka filmowego, tj.: kadr, ujęcie, sekwencja, akt filmowy, kompozycja kadru, łączniki czy ruchy kamery. Tematem scenariusza, nad którym wspólnie pracowali, była szeroko rozumiana „Przyjaźń”.  Jeden z uczestników warsztatów był również wykonawcą podkładu muzycznego do filmu.  Zakład Karny w Koszalinie jako jedyna jednostka penitencjarna w Polsce została zakwalifikowana do realizacji ww. projektu we współpracy ze studiem Filmowym EGoFILM.

Tekst i zdjęcia:

mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej