Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

Zbiórka środków na szlachetny cel rozpoczęła się kiermaszem ciast przygotowanych przez funkcjonariuszy oraz ozdób świątecznych wykonanych przez skazanych, podczas którego zebrana została kwota 900 zł. Równolegle prowadzona była zbiórka pieniędzy wśród osadzonych, którzy zmotywowani przez wychowawców zadeklarowali przekazanie łącznie kwoty 565 zł. Z zebranych w ten sposób środków zakupiona została pralka, artykuły żywnościowe oraz bon podarunkowy dla schorowanej i samotnej pani pozostającej w trudnej sytuacji materialnej. Przedstawicie Stowarzyszenia Wiosna - organizatora akcji Szlachetna Paczka złożyli serdeczne podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy oraz osadzonych biorących udział w zbiórce, również w imieniu obdarowanej osoby.

Tekst: kpt. Mirosław Wilman

Zdjęcia:  mjr Paweł Szajner    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej