W dniu 08 września br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez funkcjonariusza tut. jednostki, będącego zarazem wykwalifikowanym ratownikiem medycznym.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża już od 17 lat obchodzony jest w drugą sobotę września. Jego celem jest budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych. Pierwszą pomocą określa się podjęcie przez świadków, bądź też uczestników wypadku, prostych czynności medycznych, mających na celu ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, podtrzymywanie przy życiu poszkodowanego, aż do chwili przybycia lekarza lub karetki pogotowia.
Należy zaznaczyć, że udzielanie pierwszej pomocy jest nie tylko moralnym, ale również prawnym obowiązkiem każdego świadka zdarzenia. Za jej nieudzielenie w sytuacji, gdy jest to możliwe (bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (art. 162. KK).
Profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykonany na fantomie wsparty był również prezentacją multimedialną. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy medycznej, w której ważna jest każda minuta, w szczególności w warunkach izolacji więziennej z oczywistych względów bezpieczeństwa osobistego jest niezwykle ważną cechą, dlatego nie dziwi fakt, iż przykuł uwagę obecnych na pokazie osadzonych.

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Rygiel

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej