Dnia 24 stycznia br. w siedzibie firmy „PHU Romex Roman Wasilewski” odbyło się spotkanie informacyjno-robocze zainicjowane przez Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesławę Panaszewską celem wznowienia współpracy w zatrudnieniu skazanych

Zakład Karny w Koszalinie współpracował już w latach 2012 – 2016 z firmą „PHU Romex Roman Wasilewski” położoną w strefie ekonomicznej w odległości około 1km od zakładu karnego. Firma funkcjonuje na lokalnym rynku od 27 lat i zajmuje się produkcją m.in. cystern, naczep, zbiorników nierdzewnych, systemów pomiarowych do mleka, wody. Obecnie prowadzona jest rozbudowa zakładu produkcyjnego, powstaje dodatkowa hala, której uruchomienie planowane jest w najbliższych m-cach i w związku z tym istnieje zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą. W trakcie spotkania właściciel firmy Pan Roman Wasilewski wyraził zainteresowanie aktualnym zatrudnieniem 2-3 skazanych na stanowisku ślusarza, docelowo 9 skazanych, z czego 7 na stanowisku ślusarzy i 2 w charakterze pracowników sprzątających, jednocześnie zapewniając o możliwości dalszego zatrudnienia wyróżniających się w pracy osób także po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska omówiła warunki wznowienia współpracy, akcentując założenia i cele realizacji rządowego programu „Praca dla Więźniów” w jednostkach penitencjarnych okręgu koszalińskiego.

Tekst i zdjęcie: kpt. Sebastian Rygiel

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej