W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” podpisano nowe umowy z kontrahentami

W dniu 20 września 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał aneks do umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z firmą Q4Sash Windows Sp. z o. o., natomiast w dniu 23.09.2021r. podpisano nową umowę o zatrudnienie skazanych na podstawie skierowania do pracy z PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe we Włocławku.

Na podstawie zawartego aneksu do umowy z Q4Sash Windows Sp. z o. o. do pracy zostało skierowanych 4 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Skazani pracują na stanowiskach pomocnika stolarza przy produkcji stolarki okiennej.

Natomiast na podstawie zawartej umowy z PEPEBE Włocławek do pracy zostało skierowanych 2 skazanych, przy wykonywaniu prac na stanowisku pomocniczego pracownika budowlanego. Podjęcie zatrudnienia odpłatnego w ww. firmach pozwoli osadzonym spłacać ciążące na nich zobowiązania finansowe, wyrobić nawyk pracy oraz będzie miało pozytywny wpływ na przebieg procesu resocjalizacji.

Podkreślić należy, że Zakład Karny w Koszalinie na bieżąco prowadzi rozmowy z kontrahentami, którzy obecnie współpracują z jednostką oraz z potencjalnymi nowymi kontrahentami, deklarującymi chęć zatrudnienia skazanych poza obrębem jednostki.

Tekst: szer. Karolina Dzienis
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej