W dniu 10 lipca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Koszalinie wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Koszalinie płk. Jarosławem Banasikiem pożegnaliśmy Panią Dyrektor ppłk Wiesławę Panaszewską.

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska, po 29 latach zakończyła swoją służbę. Rozkazem Personalnym z dnia 10 lipca 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie stwierdził wygaśnięcie stosunku służbowego ppłk Wiesławy Panaszewskiej – Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie.

Pani ppłk Wiesława Panaszewska służbę na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie pełniła od 23 maja 2003 roku. Pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w dniu 01 czerwca 1991r. Jej pierwszym miejscem pełnienia służby był Rejonowy Areszt Śledczy w Koszalinie, gdzie objęła stanowisko młodszego inspektora działu finansowego, następnie poprzez stanowiska kontrolera Rejonowego Aresztu Śledczego w Koszalinie, kierownika działu kadr Rejonowego Aresztu Śledczego w Koszalinie, specjalistę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Jako Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie, skutecznie zarządzała pracą i służbą ponad 149 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana odznaczeniami resortowymi, za sumienne wykonywanie zadań służbowych i umiejętne zarządzanie podległą kadrą penitencjarną.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie złożył odchodzącej w stan spoczynku ppłk Wiesławie Panaszewskiej życzenia i gratulacje oraz podziękował za oddaną, profesjonalną i długoletnią służbę.

W dniu 10 lipca 2020r. załoga Zakładu Karnego w Koszalinie pożegnała Dyrektora z honorami, na które niewątpliwie zasłużyła. Nie obyło się bez wzruszeń i łez.

Tekst: kpt. Wioletta Peka

Zdjęcia: kpt. Mirosław Wilman, chor. Łukasz Boryszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej