Z dniem 10 września 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jarosław Banasik, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie, powołał por. Andrzeja Paszko na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie.

Rozkaz personalny wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jarosław Banasik w obecności Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystiana Kulicza.

Por. Andrzej Paszko jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od dnia 1 marca 2007 roku. Od początku pełnił służbę w pionie kwatermistrzowskim Zakładu Karnego w Koszalinie, odpowiednio na stanowiskach: technik, młodszy inspektor, inspektor, starszy inspektor, zastępca kierownika. Od 01 stycznia 2020 roku zajmował stanowisko kierownika działu kwatermistrzowskiego w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

Por. Andrzejowi Paszko serdecznie gratulujemy.

Tekst:  kpt. Wioletta Peka  

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej