Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” organizowanej przez Straż Graniczną. Akcja ta trwała od 15 października do 20 grudnia br.

Klub HDK PCK „Czerwona Mila” w ramach tej akcji zorganizował kolejną, ostatnią w tym roku, zbiórkę krwi. Tradycyjnie pod jednostką zameldował się krwiobus z RCKiK w Szczecinie. Do akcji mobilnej zgłosiło się 29 osób, z których 27 z sukcesem dokonało donacji. Wśród nich znalazła się osoba cywilna, która już raz wsparła nas w poprzedniej akcji. Na plus dopisujemy też fakt, iż jeden z funkcjonariuszy po raz pierwszy honorowo oddał krew! Z racji tego, iż nie każdy mógł zameldować się tego dnia na akcji, w stacji krwiodawstwa przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie donacji dokonało trzech kolejnych funkcjonariuszy (jeden dwukrotnie!).

W sumie w ramach akcji krew oddało 30 osób, co przełożyło się na blisko 14 litrów drogocennego leku ratującego życie. Należy dodać, iż w ramach akcji mobilnej 17 grudnia cała zebrana krew przekazana została po raz kolejny dla Mai Dąbrowskiej, za co z całego serca w jej imieniu dziękujemy!

Zebraliśmy również słodycze, które niedługo przekażemy w szczytnym celu.

Podsumowując kolejny rok działalności Klubu „Czerwona Mila” musimy podkreślić, iż przez pandemię był to trudny rok dla naszej działalności. Nie zrażamy się tym w ogóle, gdyż i tak udało się zebrać kolejne 47,250 litra krwi. Licznik krwi zebranej tylko w ramach akcji organizowanych przez Klub „Czerwona Mila” wskazał ponad 1060 litrów!

Tekst: chor. Bartosz Poletajew

Zdjęcia: mjr Paweł Szajner/portal siepomaga.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej