Pierwszą lokatę w V Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zdobył wpadający w ucho teledysk z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie

V Ogólnopolski Przegląd Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zorganizowany przez Zakład Karny w Koszalinie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, Nadleśnictwa Karnieszewice, Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie a także  Fundacji Greenpeace Polska dobiegł końca. Patronat medialny nad imprezą roztoczył Dziennik Pomorza Głos Koszaliński. W dniu 24 kwietnia br. Jury Przeglądu pod przewodnictwem ppłk Wiesławy Panaszewskiej – Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie, z udziałem Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego, Pani Joanny Boroń redaktora Głosu Koszalińskiego, Pani Dagny Nowak – Staszewskiej rzeczniczki Nadleśnictwa Karnieszewice, Pani Moniki Góreckiej reprezentującej PGK Koszalin oraz przedstawiciela Straży Miejskiej Pana Mirosława Pucka i kierownika działu penitencjarnego mjr. Marcina Śnieżki po obejrzeniu nadesłanych konkursowych prezentacji multimedialnych dokonało ich oceny przyznając punkty w skali od 1 do 10. Uczestnicy Przeglądu reprezentowali 6 jednostek penitencjarnych tj.: Zakład Karny w Wierzchowie, Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej Zakładu Karnego w Cieszynie, Zakład Karny w Starem Bornem, Areszt Śledczy w Koszalinie i jego Oddział Zewnętrzny w Dobrowie oraz Zakład karny w Koszalinie. Decyzją Jury I miejsce zdobyła praca „Eko Dobrowo” Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie gromadząc łącznie 55 punktów za prezentację multimedialną w rytmie rapu z powtarzającym się niczym mantra w refrenie zwrotem „Szanuj zieleń nie bądź jeleń”, II miejsce z 52 punktami przypadło gospodarzom konkursu Zakładowi Karnemu w Koszalinie za prezentację pt. „Chcę być EKO”, a miejsce III podobnie jak w roku ubiegłym Zakładowi Karnemu w Starem Bornem z liczbą 43 pkt za „Chcę być Eko” skupiającą się na aspekcie korzyści z uprawy wierzby energetycznej. Pierwsze trzy miejsca  otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia w postaci dyplomów.

Po zakończeniu obrad Jury Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie podziękowała za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatywy ekologicznego przeglądu, a także sprawowany nad przedsięwzięciem patronat podnoszący rangę wydarzenia Panu Prezydentowi Miasta Koszalina Piotrowi Jedlińskiemu oraz przedstawicielom Nadleśnictwa Karnieszewice, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie i Głosu Koszalińskiego.
Niemniej jednak to nie nagrody są najważniejsze. Podobnie jak w latach ubiegłych gratulacje należą się wszystkim uczestnikom Przeglądu, którzy w ten sposób przyczynili się m.in. do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, propagacji postaw proekologicznych oraz rozwijania świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród osadzonych – w ten sposób wygrywamy wszyscy.

Tekst: kpt. Sebastian Rygiel
Zdjęcia: kpt. Paweł Szajner/kpt.Sebastian Rygiel

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej