W dniach 1-4 marca br. w Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano cykl zajęć dla skazanych przybliżających im działalność Żołnierzy Wyklętych

Wystawa oraz projekcje filmowe odbyły się dzięki pomocy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, które udostępniło materiały edukacyjne.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony przez Sejm RP w 2001 roku. Z tej okazji zorganizowano wystawę fotografii upamiętniających bohaterów antykomunistycznego podziemia oraz pokaz filmu pt. Więzy Krwi w reż. Dariusza Walusiaka. Osadzeni obejrzeli opowieść o heroicznej walce i tragicznym losie żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. W filmie wykorzystano unikalne zdjęcia z pierwszej ekshumacji żołnierzy „Bartka” w listopadzie 2013 r. W trakcie realizacji autor dokumentu spotkał się z dwoma ostatnimi żyjącymi żołnierzami „Bartka”. Wystawa oraz pokaz filmu spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony osadzonych, była to dla nich cenna lekcja historii. 

Tekst: kpt. Mirosław Wilman

Zdjęcia: mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej