W dniu 24 maja br. grupa 47 skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie po raz kolejny z ciekawością wysłuchała prelekcji historyka IPN Pana Marcina Ozgi będącej kontynuacją wykładu z 14 kwietnia br.

Pan Marcin Ozga mówił o wydarzeniach, jakie rozegrały się w Polsce w Marcu 1968 roku nawiązując do poprzedniego spotkania na temat antysemityzmu oraz wojny izraelsko-arabskiej. Przedstawiono różne płaszczyzny wydarzeń Marca 68, takie jak: bunt polskiej młodzieży przeciwko komunizmowi, kampania antyinteligencka, nagonka antysemicka i konflikt na szczytach władz PRL. Wykład powiązany był z wystawą polskich symboli narodowych, których święto obchodziliśmy m.in. w dniu 2 Maja. Skazani mogli poznać, jak na przestrzeni wieków i lat zmieniały się znaki i symbole Państwa Polskiego. Osadzeni uczestniczący w spotkaniu żywo dyskutowali i zadawali pytania. W Zakładzie Karnym w Koszalinie od kilku lat prowadzone są zajęcia i prelekcje dla skazanych o tematyce historycznej. Stanowią one ważny element oddziaływań penitencjarnych, których celem jest m. in. wzbudzanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Tekst: kpt. M. Wilman/st. kpr. Daniel Borek

Zdjęcia: st. kpr. Daniel Borek

Rozmiar: 3.8 MB
Rozmiar: 4.4 MB
Rozmiar: 3.9 MB
Rozmiar: 4.2 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej