W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny 17 maja 2019 r. w sali widzeń Zakładu Karego w Koszalinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z grupą 45 osadzonych z tutejszej jednostki.

Zajęcia prowadziła p. Mirosława Zielony - dyrektor PCPR oraz pracownicy ww. placówki: Agnieszka Walczak, Anna Szczerba i Małgorzata Pasieka w formie warsztatu i pogadanki. W trakcie spotkania omówiono kwestię rodziny jako fundamentu poprawnego wychowania dzieci oraz zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w tworzeniu związków i budowaniu rodziny. Ponadto poruszone zostały tematy starzenia się społeczeństwa i problemy demograficzne, a także temat rozłąki z rodziną w związku z izolacją podczas odbywania kary pozbawienia wolności. W trakcie warsztatów osadzeni wypowiadali się, czym jest dla nich rodzina i co tracą oni oraz ich bliscy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Należy dodać, że integracja rodzin jest ważnym środkiem oddziaływania na skazanych, ww. spotkanie zrealizowane zostało w ramach programu resocjalizacji " Rodzina jest najważniejsza", którego celem jest właśnie integracja rodzin osób pozbawionych wolności i zapobieganie skutkom długotrwałej izolacji penitencjarnej.

Tekst: kpt. M. Wilman/st. kpr. Daniel Borek

Zdjęcia: st. kpr. Daniel Borek


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej