W okresie od 9 do 31maja 2019 r. w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbywa się kurs „Operatora obrabiarek CNC – operatora frezarki sterowanej numerycznie” dla grupy dziesięciu skazanych, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach kursu skazani odbywają szkolenie zawodowe w wymiarze: 25 godzin zajęć teoretycznych, 155 godzin praktyki oraz 20 godzin zajęć z zakresu obsługi komputera. Ww. szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników następujących umiejętności: przygotowanie stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego i dokumentacji technicznej, przygotowanie materiałów do pracy, obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych w pracy operatora frezarki sterowanej numerycznie oraz wdrożenie do wykonywania takich prac, jak: toczenie, wiercenie, rozwiercanie, przecinanie, radełkowanie, gwintowanie oraz frezowanie. Operator frezarki sterowanej numerycznie jest aktualnie atrakcyjnym i poszukiwanym zajęciem na rynku pracy, dlatego zdobycie kwalifikacji w tym zawodzie niewątpliwie się przyczyni do społecznej readaptacji skazanych po opuszczeniu zakładu karnego. Ponadto kontrahenci współpracujący z Zakładem Karnym w Koszalinie wyrażają chęć zatrudnienia absolwentów kursu już w trakcie odbywania kary.

Zdjęcia i tekst: kpt. M. Wilman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej