W dniu 03 kwietnia 2017 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie.

W dniu dzisiejszym, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie rozkazem personalnym nr 31 z dniem 03 kwietnia br. powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie por. Krystiana Kulicza. Gratulacje swojemu Zastępcy po przybyciu do jednostki zlożyła ppłk Wiesława Panaszewska Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie.

Nowopowołany zastępca dyrektora jednostki por. Krystian Kulicz rozpoczął służbę w 2004 roku przechodząc przez wszystkie szczeble pionu ochrony, ostatnio pełnił służbę na stanowisku kierownika działu ochrony tut.jednostki.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej