UWAGA!!!  Od dnia 19.07.2021 roku realizacja widzeń w Zakładzie Karnym w Koszalinie będzie odbywała się na zasadach określonych w art. 105a KKW z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Nadal obowiązuje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenia.

W zakładce dla interesantów – widzenia, zamieszczono zasady  udzielania widzeń na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie, które będą obowiązywały począwszy od 19 lipca br. Zasady opracowano zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami wydanymi przez CZSW w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Karnego w Koszalinie, w zakładce – dla interesantów – widzenia.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej