W dniu 14 września Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz wyróżnił funkcjonariuszy – krwiodawców.

Wśród załogi jednostki, która honorowo oddaje krew są zarówno członkowie Klubu honorowych dawców krwi PCK „Czerwona Mila” oraz funkcjonariusze i pracownicy niezrzeszeni. Dyrektor w trakcie odprawy, podsumował organizowane w bieżącym roku zbiórki krwi na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie. Tych od grudnia 2020 roku udało się zorganizować cztery. Kpt. Kulicz, będący również aktywnym krwiodawcą i członkiem klubu wyróżnił krwiodawców krótkoterminowymi urlopami nagrodowymi. Warto podkreślić, iż do tej pory klub HDK PCK „Czerwona Mila” zorganizował łącznie 42 zbiórki, podczas których zebrano ponad 1100 litrów krwi, z czego funkcjonariusze i pracownicy cywilni naszej jednostki oddali ponad 508 litrów.

Klub HDK PCK „Czerwona Mila” aktywnie działa od lipca 2013 roku. W szeregach zakładowych krwiodawców znajdują się funkcjonariusze z licznymi odznakami – zdecydowana większość posiada odznaki II i III stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi,  a sześciu z nich wyróżnionych zostało odznaką  Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Należy również zaznaczyć, iż działalność klubowiczów jak i pozostałych funkcjonariuszy naszej jednostki nie ogranicza się jedynie do honorowego oddawania krwi. Klub bierze czynny udział w organizowanych akcjach pomocowych, m.in.: zbiórki finansowe i rzeczowe, z których zebrane środki przekazywane są dla osób najbardziej potrzebujących, organizacji i stowarzyszeń, hospicjum dla dzieci oraz dziecięcego oddziału szpitalnego.

 

tekst: chor. Bartosz Poletajew

zdjęcia: mjr Dagmara Wypych

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej