W związku z nadchodzącą 99 rocznicą Święta Niepodległości kolejną lekcję patriotyzmu w Zakładzie Karnym w Koszalinie poprowadził pracownik IPN Marcin Ozga przybliżając dwie kluczowe postaci kształtujące byt odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego

Działalność obu współtwórców niepodległości Polski rozpoczęła się dużo wcześniej. Można powiedzieć, że od końca XIX wieku stopniowo zdobywali coraz większe wpływy w swoich partiach (Polska Partia Socjalistyczna i Liga Polska, później Liga Narodowa), aby w końcu osiągnąć pozycje pozwalającą na decydowanie o losach kraju. Z tego faktu wynikają też różnice w drodze do uzyskania niezależności – tzw. spór orientacyjny. Piłsudski był autorem idei federacyjnej, a Dmowski – inkorporacyjnej (narodowej). Żadna z nich nie miała szans całkowitego powodzenia, ale ich autorzy, mimo osobistych niechęci, znacząco przyczynili się do odzyskania niepodległości i w gruncie rzeczy realizacji – przynajmniej w części – idei, którymi się kierowali.  
Prelekcja przeprowadzona została dzięki współpracy z Biurem Edukacji Narodowej oddziału IPN w Szczecinie delegaturą w Koszalinie w związku z przypadającą w dniu 11 listopada 99 rocznicą Narodowego Święta Niepodległości w ramach realizowanego przez tut. zakład karny programu resocjalizacyjnego „Orzeł Biały”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich m.in. poprzez kultywowanie pamięci o bohaterach walk o wolność i niepodległość państwa polskiego. Ciekawie i przystępnie poprowadzona przez Pana Marcina Ozgę prelekcja przykuła uwagę osadzonych.   

Tekst: por. Sebastian Rygiel
Zdjęcie: kpt. Paweł Szajner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej