W dniu 3 września br. pokazem filmu pt. „Podróż do cudotwórcy” w Zakładzie Karnym w Koszalinie rozpoczął się IX Mały Festiwal „Ty i Ja” w ramach XVI Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” .

Film w reżyserii Lisy Vipoli przedstawia życie dwójki bohaterów cierpiących na przewlekłe i nieuleczalne choroby oraz ich nadzieje na uzdrowienie związane z wizytą u cudotwórcy. Obraz został omówiony przez moderatorki z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Po filmie w sali widzeń Zakładu Karnego w Koszalinie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Po raz kolejny w atmosferze wspólnej integracji z udziałem osadzonych umiejętności i uzdolnienia plastyczne pod kierunkiem opiekunów zaprezentowali podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, a także Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2. Osadzeni chętnie włączyli się do udziału pomagając osobom niepełnosprawnym i wykonując wspólnie z nimi prace plastyczne, lepiąc wyroby garncarskie oraz malując ptaki polskie. Dzięki obecności pani Dagny Nowak-Staszewskiej z Nadleśnictwa Karnieszewice po raz kolejny skazani z tutejszej jednostki otrzymali porcję wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. Wykonane podczas wspólnych zajęć prace zostały zaprezentowane na zorganizowanej po warsztatach wystawie. Graficzne tło dla warsztatów stanowiły również wystawy fotografii pn. „Rodzina bez retuszu” (zdjęcia z życia osób z niepełnosprawnością) oraz „Las w obiektywie leśników”. Wspólne warsztaty skazanych z osobami z dysfunkcjami pozwalają przełamywać bariery mentalne, uczą empatii, akceptacji i tolerancji, stanowią jednocześnie efektywną formę readaptacji społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Tekst: kpt. Mirosław Wilman

Zdjęcia: kpt. Paweł Szajner/kpt. Mirosław Wilman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej