Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

Administracja Zakładu Karnego w Koszalinie informuje, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z Ministrem Sprawiedliwości będącym Dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości Caritas świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w następującym zakresie:

1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;

2. Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat.

3. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;

4. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;

5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;

6. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;

7. Organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;

8. Organizowanie konsultacji psychologicznych;

9. Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w

kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

10. Finansowanie bonów żywnościowych;

11. Finansowanie  zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

12. pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;

13. Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

O pomoc w powyższym zakresie osoby pozbawione wolności, zwalniane z zakładu karnego oraz osoby im najbliższe mogą zwracać się: osobiście do Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 1, 75-247 Koszalin, mailowo: ms-postpenit@caritas.pl lub telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodka pod nr 518 532 008  (w poniedziałki w godz. 12:00-17:00 oraz we wtorki, środy i czwartki w godz. 09:00-14:00).  

kpt. Mirosław Wilman

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej