Szczytny cel, szlachetna inicjatywa dlatego nie mogło Nas tam zabraknąć. Funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie jak co roku włączyli się do akcji charytatywnej Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Celem tej corocznej akcji jest przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych dla konkretnych dzieci z Koszalina i okolic, które zostały wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych. Honorowy patronat na akcją „Pusta Choinka” dla całej diecezji od wielu lat sprawuje ks. bp Edward Dajczak, z kolei Radio Koszalin objęło akcję patronatem medialnym. Z inicjatywy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk mgr Wiesławy Panaszewskiej, akcja została szeroko rozpropagowana wśród funkcjonariuszy i skazanych koszalińskiej jednostki penitencjarnej. Każdego roku pod kierunkiem wychowawcy ds. KO osadzeni wykonują w pracowni plastycznej setki kartek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych, które są zawieszane na specjalnych choinkach, w centrum handlowym z imieniem, wiekiem i bardzo realną i zindywidualizowaną potrzebą ubogiego dziecka /w tym roku ozdób tych wykonano ponad 170/. Ponadto wśród funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koszalinie i osadzonych organizowane są zbiórki środków pieniężnych na potrzeby przygotowania paczek świątecznych dla potrzebujących dzieci, które trafią do nich w Wigilię. Zebrana w tym roku kwota pozwoliła przynajmniej w części zaspokoić podstawowe potrzeby czworga dzieci – zakupiono odzież zimową.  
    Reasumując od 2013 roku w ramach pracowni tematycznych osadzeni wykonali niemalże 1000 ozdób choinkowych, także kartek świątecznych i zebrali wspólnie z funkcjonariuszami prawie 3 tys. zł przeznaczonych na cel charytatywny.
    Tegoroczny uroczysty finał akcji z udziałem delegacji z naszej jednostki miał miejsce w dniu 09 grudnia br. w galerii handlowej „Atrium” w Koszalinie. Postawa funkcjonariuszy i osadzonych spotkała się z bardzo  pozytywnym zainteresowaniem mediów, Służba Więzienna po raz kolejny pokazała, że społeczność lokalna zawsze może na nią liczyć.
    
Tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Rygiel

Zdjęcie tytułowe: A.Wilman

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej