W dniu 2 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie, odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej dla 16 funkcjonariuszy naszego okręgu, którzy w roku akademickim 2020/2021 ukończyli kształcenie przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie oficerskim w Służbie Więziennej.

We wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej, o tej samej porze, funkcjonariusze z całego kraju, przystąpili do egzaminu, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwali wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej funkcjonariusze wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych. Choć atmosfera bezpośrednio przed egzaminem z pewnnością była napięta, to chwilę po ogłoszeniu wyników, zrobiło się bardzo miło. Wszyscy przystępujący do testu funkcjonariusze zaliczyli go z oceną pozytywną. Członkowie komisji egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników, pogratulowali uczestnikom i życzyli dalszych sukcesów oraz awansów zawodowych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej