W dniu 1 czerwca br. w sali widzeń Zakładu Karnego w Koszalinie odbyło się spotkanie skazanych i ich rodzin zorganizowane z okazji Dnia Dziecka połączone z projekcją filmu animowanego stworzonego przez osadzonych w ramach projektu „Animacja filmowa w drodze”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W spotkaniu wzięły udział rodziny osadzonych, którzy uczestniczą w programie resocjalizacji "Rodzina jest najważniejsza" oraz skazani, którzy brali udział w projekcie „Animacja filmowa w drodze" dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Celem imprezy była integracja rodzin osób pozbawionych wolności oraz prezentacja filmu animowanego stworzonego przy wsparciu powyższego projektu. Po projekcji filmów przyszedł czas na zabawy i gry ruchowe dla dzieci i rodziców przy stanowiskach do gier planszowych i do wykonania rodzinnych prac plastycznych. Przygotowano poczęstunek i drobne upominki dla dzieci skazanych. Czas umilał klaun (w tej roli osadzony), który prowadził gry i zabawy, a także muzyka wykonywana na żywo przez uczestnika zajęć pracowni muzycznej tutejszej jednostki. Pan Eugeniusz Gordziejuk – przedstawiciel Studia Filmowego EGoFILM Ewelina Gordziejuk - wręczył osadzonym dyplomy za ukończenie projektu i płyty z wykonanym przez nich filmem. Organizacja Dnia Dziecka w tutejszej jednostce od wielu lat jest bardzo ważnym punktem programu Rodzina jest najważniejsza, którego celem jest społeczna readaptacja skazanych poprzez integrację rodzin oraz zapobieganie skutkom długotrwałej izolacji penitencjarnej.

Tekst: kpt. M. Wilman/st.kpr. Daniel Borek

Zdjęcia: st. kpr. Daniel Borek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej