Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z kierownikiem działu ochrony Zakładu Karnego w Koszalinie przeszkolili 22 pracowników zakładu poprawczego MOAS Koszalin w temacie projektowania bezpiecznego miejsca pracy oraz technik obrony przez agresją fizyczną

Był to już drugi etap szkolenia, tym razem stricte praktyczny, w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy” dedykowanego pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie. Celem było wyposażenie pracowników zakładu poprawczego w podstawowe umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Tematyka objęła szkolenie przez specjalistów do spraw ochrony, z zakresu projektowania bezpiecznego miejsca pracy, w szczególności usytuowania biurka, komputera, ogólnie wyposażenia biura, tak aby tworzyły one bezpieczną przestrzeń dla pracownika np.: w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego oraz szkolenie z zakresu sposobu prowadzenia rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z czynną agresją ze strony klienta /negocjacje oraz techniki obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych, w trakcie wykonywania pracy np.: w pomieszczeniu biurowym/. Bezsprzecznie największe zainteresowanie uczestników szkolenia, co znalazło także potwierdzenie w wynikach ankiet ewaluacyjnych, wzbudziły techniki obrony przed agresją zademonstrowane w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.
Szkolenie mając na uwagę zbliżoną specyfikę pracy w zakładzie poprawczym było także okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń.    

Tekst: kpt. Sebastian Rygiel
Zdjęcia: kpr. Daniel Borek/kpt. Sebastian Rygiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej