Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przystąpili do regionalnej akcji oddawania krwi dla uczczenia Święta Służby Więziennej.

Dnia 16 lutego br. na teren Zakładu Karnego w Koszalinie przyjechał krwiobus z RCKiK w Szczecinie. W ciągu zaledwie kilku godzin 35 osób oddało prawie 16 litrów drogocennej krwi. Szczytna akcja „Dar krwi od Służby Więziennej, której pomysłodawcą jest Klub HDK PCK „Czerwona Mila” przy Zakładzie Karnym w Koszalinie po raz kolejny udowodniła, iż niesienie bezinteresownej pomocy wpisane jest w etos funkcjonariusza publicznego. Funkcjonariusze tutejszej jednostki ponownie stanęli na wysokości zadania pokazując, że społeczność lokalna może na nich liczyć, że gotowi są oddać cząstkę siebie by ratować życie ludzkie. Powyższe jak zawsze spotkało się z przychylnością mediów.
Należy nadmienić, że do ww. cyklicznej akcji o zasięgu regionalnym dołączyli się także funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie i Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie oraz Zakładu Karnego w Wierzchowie. W sumie 128 funkcjonariuszy z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie oddało łącznie około 58 litrów krwi.

Tekst i zdjęcia : por. Sebastian Rygiel

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej