W dniu 25 września br. w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyło się spotkanie z okazji dziesięciolecia Oddziału Terapeutycznego dla Uzależnionych od Alkoholu z udziałem przedstawicieli i gości zaangażowanych w działalność terapeutyczną w regionie

W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jacek Wiśniewski oraz specjaliści OISW, Tomasz Czuczak  - Sekretarz Miasta Koszalina, Michał Misiurny - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Uzależnień, Irena Śliwińska - Prezes Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień "ANON”, Marta Rommel – psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, Bogusław Herman - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie, Stefan Romecki  - Poseł na Sejm RP, Bogdan Dudek - Przedstawiciel Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, dr Agnieszka Hłobił - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Technologii i  Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Tomasz Parafiniuk – pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej, a także kierownicy i terapeuci z innych z jednostek penitencjarnych.

Kierownik Działu Terapeutycznego ppor. Elżbieta Walczak przedstawiła historię, organizację oraz funkcjonowanie działu, charakterystykę skazanych poddawanych oddziaływaniom trzeźwościowym, a także metody wykorzystywane w psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Pokazany został film promujący działalność Służby Więziennej oraz zaprezentowano prace plastyczne wykonanie przez podopiecznych oddziału terapeutycznego. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych jest jednym z najważniejszych oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności, dlatego tak ważna jest współpraca ze specjalistami i instytucjami zewnętrznymi w tym zakresie. Zaproszeni goście zwiedzili sale terapeutyczne, cele i pracownie oddziału oraz poznali warunki pracy personelu oddziału.  

Tekst i zdjęcia: kpt. Mirosław Wilman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej