Przedstawiciel Koła Naukowego Zoologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poprowadził spotkanie edukacyjne dla skazanych

W dniu 29.09.2021 r. 9 skazanych uczestniczyło w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych poza terenem jednostki. Było to potkanie edukacyjne, którego prelegentem była członkini Koła Naukowego Zoologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Koło zoologów od wielu lat zrzesza studentów-miłośników zwierząt, a poza hodowaniem zwierząt egzotycznych zajmuje się udziałem w konferencjach naukowych, prowadzeniem zajęć dydaktycznych w różnych placówkach oraz realizacją projektów edukacyjno-przyrodniczych. Tematem przewodnim spotkania była rola i znaczenie hoteli dla dziko żyjących owadów zapylających oraz zakładanie łąk kwietnych.

Ponadto osadzeni włączyli się w pomoc w przygotowaniu projektu pn. “Łąki kwietne w Koszalinie”, który jest realizowany przez studentki Koła Naukowego Zoologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym założeniem inicjatywy jest ochrona owadów zapylających. Łąka kwietna powstanie na drodze porozumienia pomiędzy reprezentantami Koła Naukowego a Władzami Miasta Koszalin. W kolejnym etapie projektu ustawiony zostanie hotel dla owadów przygotowany przez skazanych z Zakładu Karnego w Koszalinie podczas zajęć kulturalno-oświatowych z naturalnych materiałów dostępnych w pracowni plastycznej, wyposażony w elementy dostosowane do potrzeb gatunkowych poszczególnych zwierząt. Hotel ten stworzy miejsce bytowania i rozrodu dla wielu gatunków owadów. Łąki takie nie tylko służą owadom, wpływają one korzystnie na całe środowisko. Nie wymagają przy tym dodatkowego nawadniania, są odporne na susze i wspomagają bioretencję wody. Jako miejsce realizacji projektu wybrano okolice Parku Wodnego w Koszalinie. 

Tekst i zdjęcia:

mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej