W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie przekazali kolejne 700 szt. maseczek ochronnych. Łącznie wydali ich 3500.

Ostatnia transza

Dzisiaj przedstawiciele Zakładu Karnego w Koronowie przekazali na ręce wójta gminy Pruszcz ostatnią transzę maseczek ochronnych uszytych przez skazanych w ilości 700 sztuk. Maseczki te zostaną rozdysponowane do placówek wskazanych przez wójta, a będą to: Gminny Ośrodek Rehabilitacji w Pruszczu, Gminne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do KSRG w Pruszczu, w Brzeźnie i w Wałdowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu, szkoły na terenie gminy (w Pruszczu, w Serocku, w Łowinku i w Niewieścinie) oraz Urząd Gminy w Pruszczu. 

Od marca br. fala dobra płynie przez jednostki penitencjarne

W marcu Minister Sprawiedliwości zdecydował o podjęciu przez resort i podległe mu instytucje walki z koronawirusem. Takim celom służy akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Zaangażowano w nią dziesiątki zakładów karnych i ponad tysiąc osób pozbawionych wolności. 

W ramach akcji, koronowska Służba Więzienna przekazała 3500 szt. maseczek ochronnych uszytych przez osoby pozbawione wolności w Zakładzie Karnym w Koronowie, Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach oraz Oddziale tymczasowego zakwaterowania skazanych w OSSW w Suchej. 

Szycie maseczek to forma resocjalizacji

Szycie maseczek to forma działalności więźniów na rzecz społeczności lokalnych. Jej celem jest przede wszystkim wykształcenie w nich nawyków i postaw koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym, kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji z otoczeniem czy wzrost predyspozycji psychospołecznych tj.: systematyczność, obowiązkowość, dyscyplina, sumienność czy koleżeństwo.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Karolina Kozłowska/ kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej