Osadzeni z koronowskiego zakładu karnego oraz jednostek podległych ochoczo biorą udział w rządowym programie produkcji środków ochrony osobistej #ResortSprawiedliwościPomaga.

#ResortSprawiedliwościPomaga

Na zapleczu walki z koronawirusem działa ogromny sztab ludzi dobrej woli, także poza murami więzienia. Kilka tysięcy sztuk maseczek ochronnych – tyle uszyli osadzeni z Zakładu Karnego w Koronowie oraz jednostek podległych tj. Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach oraz Oddziału tymczasowego zakwaterowania skazanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Wszystko w ramach wspólnej akcji Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Akcja nakierowana jest na niesienie pomocy potrzebującym placówkom medycznym i opiekuńczym.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele koronowskiej załogi udali się do Lipna (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie na ręce wójta gminy przekazali środki ochrony twarzy w ilości tysiąca sztuk. Jako jednostka samorządowa, wójt wskazał instytucje, do których trafią przekazane przez funkcjonariuszy maseczki. A będą to: Urząd Gminy Lipno, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach, Zespół Szkół w Karnkowie, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu, Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie, Punkt Przedszkolny w Jastrzębiu oraz Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury Gminy Lipno.

Pozostała część z wyprodukowanego asortymentu jest stale magazynowa w celu centralnego wykorzystania i jako wsparcie dla lokalnej społeczności.

3 jednostki – 3 programy resocjalizacji społecznej – jeden szczytny cel

Celem programów resocjalizacji społecznej: "Człowiek z maską", "W maseczce Ci do twarzy", "Załóż maskę", które w ramach działalności penitencjarnej zaproponowano skazanym, jest przede wszystkim uzyskanie przez nich wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, utrwalenie odpowiednich nawyków dotyczących higieny osobistej, kształtowanie postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie bezczynności.

Łącznie, w koronowskich jednostkach, 28 ochotniczek i ochotników w ramach wspomnianych programów uczy się także szyć zabezpieczenia twarzy.

„Przygotowanie jednej maseczki to kwestia wprawy, jednym osadzonym idzie szybciej, innym wolniej, wiele osób szycia uczyło się od podstaw” – mówi st. sierż. Sylwester Gracz, współautor programu w Zakładzie Karnym w Koronowie.
„Najbardziej wprawionym osadzonym, a do tej grupy zaliczają się przede wszystkim kobiety pozbawione wolności zabiera to kilka, czasem kilkanaście minut. Ale to nie czas się liczy, tylko zaangażowanie” – podkreśla sierż. Marcin Jakubczak, mł. wychowawca D/P, autor programu w Oddziale tymczasowego zakwaterowania skazanych OSSW w Suchej.
„Koronawirus wielu osadzonym uniemożliwił pracę poza terenem jednostki, zmniejszył liczbę codziennych obowiązków. Swoją bezczynność i obawy obecną sytuacją postanowili przekuć w coś dobrego – zgłosili się do udziału w programie resocjalizacji i zaczęli szyć maseczki dla wszystkich, którzy ich potrzebują” – dopowiada kpt. Anna Kruk, st. wychowawca D/P, współautorka programu w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach.
„Szycie maseczek to dla osób pozbawionych wolności swoista forma terapii. Osadzeni mają zajęcie, wiedzą, że pomagają innym, nie myślą o własnych problemach czy chorobach i mniej się boją – bo przecież troska o zdrowie bliskich osób nie jest im obca” - puentuje st. szer. Justyna Walenczykowska, mł. inspektor ds. terapii zajęciowej D/T Zakładu Karnego w Koronowie, wspierająca umiejętnościami szyjących osadzonych.

Szycie maseczek to forma resocjalizacji

Szycie maseczek to forma działalności więźniów na rzecz społeczności lokalnych. Jej celem jest przede wszystkim wykształcenie w nich nawyków i postaw koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym, kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji z otoczeniem czy wzrost predyspozycji psychospołecznych tj.: systematyczność, obowiązkowość, dyscyplina, sumienność czy koleżeństwo.

W czasach, gdy wszyscy zmagamy się z dużymi trudnościami tym, czego potrzeba najbardziej jest pomoc. Pomoc drugiemu człowiekowi. Udział osób pozbawionych wolności w programach resocjalizacji, (w trakcie których wytworem finalnym jest maseczka chroniąca zdrowie innego człowieka) kształtuje w nich poczucie przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, sensowności podejmowanego wysiłku czy poczucia bycia docenianym przez innych. Każda aktywność własna osadzonych w trakcie odbywania kary znosi poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne a także umysłowe.

Tekst/ zdjęcia: kpt. Karolina Kozłowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej