Na czym polega codzienność funkcjonariuszy pełniących służbę w dziale kwatermistrzowskim?

Odpowiedzialne zadanie

Dział kwatermistrzowski odpowiada za utrzymanie i konserwacje obiektów na terenie zakładu karnego, zajmuję się zabezpieczeniem jednostki w poszczególne media (energia, ciepła woda), dokonuje zakupów materiałów oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, wyposaża funkcjonariuszy w umundurowanie, realizuje transporty osadzonych. W działaniach funkcjonariuszy działu pożądana jest wszechstronna wiedza w zakresie zamówień publicznych, ochrony środowiska, energetyki, prac remontowo – konserwacyjnych oraz uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy.

Dział rozłożony na czynniki pierwsze

Pracownicy działu kwatermistrzowskiego wykonują w jednostce szereg wielorakich zadań, z których każde cechuje się inną specyfiką:

  • Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni warsztatu odpowiadają za wykonanie prac remontowo - budowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz naprawę uszkodzonego sprzętu. W ten sposób poprawiają bezpieczeństwo i komfort warunków pełnienia służby. Swoje umiejętności oraz wiedzę wykorzystują w codziennej pracy z osadzonymi, także nierzadko ucząc ich nowych umiejętności, pokazując technologię prac.
  • Służba transportowa zajmuje się przewożeniem osadzonych do innych zakładów karnych i aresztów śledczych. Transporty przez nich realizowane obejmują całą Polskę od Uherc Mineralnych, aż po Szczecin. 
  • Magazynierzy zajmują się depozytami odzieżowymi skazanych, wydają środki higieny osobistej oraz środki czystości dla osadzonych między innymi: maszynki do golenia, krem do golenia, pastę do zębów, mydło, papier toaletowy. Magzyn jest też pierwszym miejscem, które odwiedza nowo przyjęty funkcjonariusz po złożeniu przysięgi, w celu pobrania umundurowania. 
  • Żywnościowcy, kucharze, dietetycy, odpowiadają za przygotowaniu posiłków od jadłospisu do momentu wydania dań dla osadzonego. Funkcjonariusze nadzorują prace osadzonych przy przygotowaniu posiłków: śniadań, obiadów i kolacji. Opowiadają za przyjęcie towaru właściwej jakości, dbają o także o właściwą jakość posiłków. 

Specjalne umiejętności

W dziale kwatermistrzowskim istnieje wiele możliwości rozwoju, awansu oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. Znajdą w nim miejsce osoby o kierunkowym wykształceniu, kwalifikacjach, z zainteresowaniami majsterkowicza, czy tzw. "złote rączki", ale także osoby, które chcą uczestniczyć w tworzeniu wielu inwestycji i projektów. 

 

Tekst: szer. Katarzyna Karasek, por. Wojciech Górski
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej