Pokaz środków przymusu bezpośredniego, projekcja filmów o formacji i stoisko informacyjne to tylko niektóre z atrakcji, jakie koronowska Służba Więzienna przygotowała dla uczestników "Pikniku Rodzinnego" w Pieczyskach.

Do udziału w profilaktycznym Pikniku Rodzinnym "Bezpieczne Wakacje" organizowanym przez Urząd Miasta Koronowo, zostały zaproszone lokalne formacje mundurowe: Policja, Straż Pożarna oraz Służba Więzienna. Połączony on został z otwarciem plaży miejskiej. To przede wszystkim impreza dla rodzin, integrująca środowisko lokalne, zorganizowana wokół wspólnego spędzania czasu i aktywności. Była również okazją do propagowania wśród jej uczestników zasad bezpiecznego zachowania i edukacji oraz stwarzała możliwości zaprezentowania pracy funkcjonariuszy naszej formacji szerszej publiczności.

Czym zajmuje się Służba Więzienna?

Na to pytanie prawidłowo potrafi odpowiedzieć coraz więcej ludzi niezwiązanych ze służbą. To zasługa m.in. działalności informacyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy koronowskiej jednostki penitencjarnej. Dla tych, którzy byli zainteresowani codzienną pracą Służby Więziennej przygotowano stoisko informacyjne ze środkami ochrony osobistej oraz przedmiotami używanymi na co dzień przez skazanych i funkcjonariuszy. Jedną z głównych atrakcji nie tylko dla najmłodszych był drewniany młotek używany do sprawdzania krat oraz samochód do konwojowania więźniów, tzw. "więźniarka". Dorośli uczestnicy sobotniego wydarzenia mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia samochodu służbowego od środka, dzieci natomiast spontanicznie korzystały z zainstalowanej wewnątrz pojazdów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Przy stanowisku multimedialnym można było zobaczyć czym zajmuje się Służba Więzienna oraz jakie zadania realizuje.

Profesjonalni i nowocześni

Przybyła na piknik profesjonalnie przygotowana kadra Zakładu Karnego w Koronowie chętnie opowiadała o możliwościach i korzyściach jakie oferuje Służba Więzienna. Bogaty program informacyjno-edukacyjny wzbudził ogromne zainteresowanie zwiedzających, czego dowodziły liczne pytania zadawane przez otaczających stanowisko uczestników sobotniego wydarzenia, a na najmłodszych czekały kolorowanki i słodycze. Zaangażowanie funkcjonariuszy w powierzone zadania służbowe w tej nietypowej odsłonie Rodzinnego Pikniku oraz towarzysząca spotkaniu atmosfera ukazały Służbę Więzienną taką, jaką jest ona w rzeczywistości: profesjonalną, otwartą, nowoczesną i służącą społeczeństwu po obu stronach muru.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej