Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie uczestniczyli w Drzwiach Otwartych zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.

Drzwi otwarte koronowskiego liceum

Funkcjonariusze koronowskiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w Drzwiach Otwartych w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, w której w ramach liceum ogólnokształcącego funkcjonują klasy mundurowe, m. in. o profilu penitencjarnym. Kadra więzienna omówiła z odwiedzającymi szeroką wzajemną współpracę pomiędzy szkołą, a koronowskim więzieniem w zakresie prowadzenia zajęć, szkoleń, odwiedzin i wizyt studyjnych. Więziennicy przybliżyli odwiedzającym funkcjonowanie zakładu karnego, omówili zasady naboru do służby i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Przyszli licealiści mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i dowiedzieć się jak wyglądała ich droga kariery oraz jakie trzeba mieć predyspozycje do wstąpienia do tej grupy. 

Dlaczego warto podjąć służbę w Służbie Więziennej?

Zakład Karny w Koronowie zaprezentował bardzo bogatą ofertę, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających uczniów szkół. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z zadaniami i celami jakie realizuje Służba Więzienna, specyfiką służby i pracy w jednostkach penitencjarnych oraz zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej. Na stoisku zaprezentowano umundurowanie służbowe i sprzęt ochronny.

Uczestnictwo w Drzwiach Otwartych dało możliwość zaprezentowania szerokiej oferty Zakładu Karnego w Koronowie uczniom oraz zaprezentowania formacji jako instytucji pełniącej funkcje resocjalizacyjne i edukacyjne.

 

Tekst/ zdjecia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej