Dziś - 29. lipca startuje V edycja akcji "BohaterON - włącz historię", a tymczasem za murami koronowskiego więzienia oraz Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach osadzeni już od kilku dni uczestniczą w jednym z elementów kampanii. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach autorskiego programu resocjalizacji pn. "Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia!"

Patriotyzm

Dla pokoleń żyjących w ubiegłych stuleciach patriotyzm był łatwy do zdefiniowania. Patriotą był ten, kto gotów był oddać życie dla dobra własnej Ojczyzny, kto czynnie walczył o jej niepodległość – czy to podczas powstań narodowych, czy na frontach wojen światowych. Ale czy dzisiaj – w dobie emigracji Polaków poza granice własnego kraju, postaw nacjonalistycznych – dawne rozumienie patriotyzmu w dalszym ciągu pozostaje aktualne? Na pewno nie.

Patriotyzm współczesny skrajnie różni się od tego, jaki znamy z powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” czy opowieści snutych przez kombatantów wojen światowych. Żyjemy w czasach, w których Polacy już dawno osiągnęli niepodległość, zaś zdecydowana większość sporów między narodami i państwami, przynajmniej w Europie, rozstrzygana jest w sposób pokojowy. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku krzewienia wśród wszystkich obywateli postaw patriotycznych, także za murami więzienia.

Dzisiejszy patriotyzm powinien przejawiać się między innymi w szacunku do godła, hymnu, języka polskiego i historii oraz uhonorowania żyjących bohaterów, dzięki którym przeszłość jest wiecznie żywa. Istotnym zadaniem kadry penitencjarnej w zakresie edukacji patriotycznej jest praktyczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do uczestnictwa w życiu publicznym po opuszczeniu jednostki penitencjarnej oraz wdrożenie ich do świadomego wypełniania codziennych powinności obywatelskich: poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

W procesie powrotu do społeczeństwa istotną rolę odgrywa ciągła edukacja oraz pogłębianie zdobytej wiedzy przez osoby pozbawione wolności.

Powstanie Warszawskie - bój o wolną Polskę

W związku ze zbliżającą się 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego społeczność więzienna Zakładu Karnego w Koronowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach będzie uczestniczyła w piątej edycji jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Mimo zmienionej tegorocznej formuły (obowiązywać będą płatne kartki online) osadzeni w ramach wyjątku, rozpoczęli przygotowywanie kartek/laurek dla Powstańców w formie tradycyjnej, które w okresie od 1 sierpnia do 2 października zostaną przesłane do organizatorów akcji.

Osadzeni, sami decydują czy chcą podpisać kartki swoimi personaliami, aby umożliwić Powstańcom nawiązanie zwrotnej relacji międzypokoleniowej.

Projekt "BohaterON - włącz historię!" prowadzony jest od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: „Pamięć – Edukacja – Pomoc". Jego celem jest przede wszystkim uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa oraz promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Kampania "BohaterON - włącz historię!"

Za pośrednictwem kampanii realizatorzy chcą promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. Autorzy projektu wraz z coraz liczniejszym gronem wolontariuszy przez cały rok angażują się w pomoc skierowaną do bohaterów walk o stolicę. Pomagają w codziennych obowiązkach, koordynują pomoc medyczną, a także wspierają materialnie tych, którzy tego potrzebują. Organizują internetowe zbiórki, finansują zakup i dowóz domowych obiadów, pomagają w przeprowadzeniu drobnych remontów.

O akcji szeroko pisaliśmy w artykule: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-koronowie-bohateron-za-murami-koronowskiej-jednostce

Czynniki zmniejszające ryzyko powrotu do przestępstwa

Przeżyte w ramach programu resocjalizacji lekcje historii przybliżą uczestnikom wojenną rzeczywistość. Dzięki takim przedsięwzięciom osadzeni będą mieli możliwość doświadczyć czym jest niepodległość oraz zrozumieć fakt, że nie jest ona wartością daną raz na zawsze, że niejednokrotnie polscy bohaterzy musieli o nią walczyć poświęcając siebie.

Rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, promocja aktywnej postawy obywatelskiej czy rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego prowadzi do większego poziomu uspołecznienia osób pozbawionych wolności, a to z kolei może być ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko powrotu na drogę przestępczą.

Tekst: kpt. Karolina Kozłowska

Zdjęcia: ppor. Łukasz Grudniewski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej