30 października 2019 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie została zorganizowana akcja "Wszystkich Świętych".

Z inicjatywą

To już tradycja, że osadzeni z Zakładu Karnego w Koronowie z okazji świąt Wszystkich Świętych porządkowali zapomniane groby na Cmentarzu Parafialnym w Koronowie oraz miejsca pamięci znajdujące się na terenie miasta. Inicjatywa ta w poprzednich latach była bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców Koronowa, dlatego też zadecydowano o jej kontynuacji. Osadzeni mogli zrobić coś pożytecznego dla lokalnego społeczeństwa, wykonać pracę poza murem zakładu, a pomniki zyskały zadbany wygląd oraz stroik.

Gdzie byliśmy?

Siedmiu skazanych pod opieką wychowawcy oraz terapeuty uporządkowali na Cmentarzu Parafialnym mogiły księży, którzy pełnili służbę w parafii oraz zaniedbane groby dziecięce, które nie mają już opieki ze strony bliskich. Wykonali również prace polegające na oczyszczaniu pomnika oraz jego otoczenia, upamiętniającego zmarłych więźniów w Zakładzie Karnym w latach 1939-1945. Do inicjatywy tej przyłączyli się również skazani odbywający karę w Oddziale Terapeutycznym. Przygotowali oni wiązanki, które zostały złożone na posprzątanych pomnikach.

Cel resocjalizacji

Taka forma zajęć pozwala na uzmysłowienie osobom przebywającym w więzieniu jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja. Jest przykładem pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, historii i tradycji, utrwaleniem szacunku dla miejsc pochówku. Prace przy grobach są dla skazanych także chwilą refleksji i szansą na wspomnienie bliskich zmarłych, których grobów osadzeni nie zdołają odwiedzić z powodu izolacji więziennej.

 

Tekst: st. szer. Justyna Walenczykowska

Zdjęcia: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej