Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie reprezentowana przez dyrektora jednostki oraz sztandar jednostki uczciła pamięć o poległych bohaterach, którzy walcząc o niepodległą Polskę ponieśli największą ofiarę – swoje życie.

Uczcili pamięć

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie, z ppłk. Marcinem Klimczykiem - dyrektorem jednostki na czele wzięła udział w uroczystym pochodzie z okazji wyzwolenia Polski spod rąk zaborców. Delegacja uroczyście złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod Mogiłą Dwóch Nieznanych Powstańców Wielkopolskich.

Narodowe Święto Niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej

Szacunek dla wartości

Czerpanie z tradycji przedwojennej Straży Więziennej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz poszanowanie wartości obywatelskich i patriotycznych odgrywa szczególną rolę w naszej formacji. Wiedza o historii sprawia, że znacznie łatwiej nam zrozumieć postawy innych ludzi, ich emocje i potrzeby, łatwiej nam kształtować szacunek dla prawa i państwa oraz budować autorytet. Patriotyzm powinien przede wszystkim oznaczać wartości, które są znaczące dla naszej społeczności i jej życia. Nie są wystarczające tylko słowa, należy dać jeszcze świadectwo przywiązania do wartości, jakie dla wszystkich Polaków są cenne.

 

Tekst: ppor. Wojciech Górski

Zdjęcia: Izabela Klajbor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej