Skazani z koronowskiego oddziału terapeutycznego zbudowali dla jeży specjalne drewniane domki, które pozwolą im bezpiecznie przetrwać zimową hibernację.

Z roku na rok śmiertelność jeży jest coraz większa. Giną pod kołami samochodów, podczas wypalania traw oraz od trucizn na gryzonie i ślimaki. By wyjść naprzeciw potrzebie ochrony tych małych, pożytecznych ssaków, skazani z oddziału terapeutycznego zbudowali dla nich specjalne drewniane domki, które pozwolą im bezpiecznie przetrwać zimową hibernację.

Jeżowa empatia

W ramach zajęć ergoterapii z elementami edukacji humanitarnej, pacjenci oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo uczą się uwrażliwienia na los zwierząt oraz wzbudzają motywację do aktywnego podjęcia działań na ich rzecz. Także do zaangażowania się w sprawy publiczne, by kolejno - po opuszczeniu murów więzienia - wziąć odpowiedzialność za losy swojego najbliższego otoczenia. Poprzez budowanie specjalnych, drewnianych domków dla jeży osadzeni promują pozytywne zachowania wobec zwierząt. 

Propozycja budowy domków dla zwierząt, zainicjowana przez st. szer. Justynę Walenczykowską - mł. inspektor ds. terapii zajęciowej to ciekawy pomysł na prowadzenie bardzo konkretnej pomocy dla zwierząt i nieszablonowej edukacji ekologicznej i humanitarnej wśród osób pozbawionych wolności. W ramach edukacji ochrony humanitarnej zwierząt skupiliśmy się na pomocy jeżom, które są wyjątkowo ciekawymi zwierzętami, a jednocześnie potrzebują naszej pomocy, zwłaszcza zimą - podsumowuje kpt. Karolina Kozłowska - Kierownik Działu Terapeutycznego. 

Uczestnictwo osadzonych w inicjatywach związanych z pomocą zwierzętom uwrażliwia na ich los, wyrabia mechanizmy pomocowe i empatię.

Fundacyjni podopieczni "JeKo"

Jeże to gatunek chroniony w Polsce. Do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Azyl dla Jeży" w Solcu Kujawskim trafiają jeże europejskie wschodnie i zachodnie, które potrzebują pomocy. Obecnie zapadające w zimową hibernację, osłabione, jeże po wypadkach, zatruciach, pogryzione, poranione w wyniku prac ogrodniczych. Co roku trafiają tam także maluszki, które straciły matki, a także jesienne sierotki bez szans na szczęśliwą hibernację. Są tam leczone, odkarmione i wypuszczane w miejscach przyjaznym jeżom. W ośrodku przebywają także jeże o statusie rezydentów, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą powrócić na wolność.

Jeż od 2004 roku został objęty zakresem czynnej ochrony, co oznacza prawny obowiązek udzielania mu pomocy. Nieudzielenie takiej pomocy lub przyczynienie się do skrzywdzenia jeża, w jakikolwiek sposób - np. poprzez zniszczenie nory, okaleczenie czy dopuszczenie psa do zniszczenia nory jeża czy pogryzienia go jest przestępstwem.

Zapraszamy do obejrzenia materiału: https://bydgoszcz.tvp.pl/50317471/jeze-pomoc-ratunek?fbclid=IwAR1NRTs4OA4sJ6DezNma6vkKlh-Dv-C3vAnPOupTZl5ctEVBVrL07BqnD6g

Tekst: kpt. Arkadiusz Bargieł

Zdjęcia: nadesłane przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt "Azyl dla jeży" / kpt. Karolina Kozłowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej