"Sztandar jest znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej" – napisano w uzasadnieniu wniosku o nadanie sztandaru. Z dniem 27 listopada 2019 r. Minister Sprawiedliwości nadał Zakładowi Karnemu w Koronowie Sztandar.

Przebieg uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie, którą odprawił ksiądz biskup Ryszard Kasyna. Po Mszy Św. funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście, w asyście kompanii honorowej i orkiestry przemaszerowali na Rynek Miejski, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości.
W ceremonii wręczenia sztandaru udział wzięli: płk Grzegorz Fedorowicz – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Jacek Gościak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Włodzimierz Paszkowski - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, reprezentanci służb mundurowych oraz zaproszeni goście.

Rys historyczny Zakładu Karnego w Koronowie

Płk Tomasz Sitkiewicz – Dyrektor koronowskiej jednostki penitencjarnej po przywitaniu wszystkich uczestników, przedstawił krótki rys historyczny jednostki:


Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 roku po przejęciu przez władze pruskie majątku Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem, które pochodzą z XIV wieku. Na mocy reskryptu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w ciągu roku zaadoptowano budynki klasztorne na potrzeby więzienia dla przestępców kryminalnych z prowincji Prusy zachodnie. W drugiej połowie XIX wieku władze pruskie wybudowały dodatkowy 6-cio piętrowy pawilon celkowy. Budynek ten odpowiadał ówczesnym tendencjom w prawie penitencjarnym, zgodnie z którymi zalecano umieszczanie w celach jednoosobowych. Zakład miał status ciężkiego więzienia (Strafanstalt). Ze względu na swoją barokową budowę i otaczający mur o grubości około 1m stanowił prawdziwą twierdzę. W kolejnych latach więzienie w Koronowie przechodziło zmiany w zakresie przeznaczenia. Przebywali tutaj więźniowie pospolici jak i polityczni. Osadzano więźniów narodowości polskiej i żydowskiej skazanych na karę ciężkiego więzienia.  Zakład Karny w Koronowie stanowi najciekawsze w Polsce połączenie gotyckiej, barokowej i nowożytnej architektury, stanowiącej ilustrację zawiłych dziejów miasta. W tę tradycję wpisuje się nowoczesność na miarę XXI wieku. Obecnie w strukturach Zakładu Karnego w Koronowie jest oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, Oddział Zewnętrzny w Chojnicach oraz Oddział Zewnętrzny w Czersku.

Awanse i odznaczenia

Uroczystość była również okazją do wręczenia funkcjonariuszom i osobom cywilnym odznaczeń resortowych. „Za zasługi w pracy penitencjarnej” odznaczenie otrzymało 5 funkcjonariuszy (1 złota, 4 srebrne) oraz 6 osób cywilnych (brązowa odznaka). Nadano również  odznaczenie „100-lecia polskiego więziennictwa”, które otrzymało 6 funkcjonariuszy.

Nadanie Sztandaru

Po tradycyjnym wbiciu gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisach do księgi pamiątkowej nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Płk Grzegorz Fedorowicz – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dokonał przekazania sztandaru płk. Tomaszowi Sitkiewiczowi – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie. Po prezentacji sztandaru zgromadzonym na uroczystości Dyrektor przekazał go pocztowi sztandarowemu koronowskiej jednostki penitencjarnej.

Defilada

Podsumowaniem uroczystości była defilada Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej, pocztów sztandarowych reprezentujących jednostki organizacyjne bydgoskiej Służby Więziennej, sztandarów szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej, kół łowieckich, pododdziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Koronowie i pododdziału uczniów szkół mundurowych z Koronowa.

Wystawa

Po uroczystości można było obejrzeć wystawę z okazji 100-lecia Polskiego Więziennictwa. Ekspozycja ukazuje powstanie Straży Więziennej w 1919 roku, która w roku 1954 przekształcona została w Służbę Więzienną oraz działalność formacji w trakcie całego stulecia.

 

Więcej zdjęć w galerii Zakładu Karnego w Koronowie

 

Polecamy uwadze także:

Film promujący Zakład Karny w Koronowie

Materiał TVP Bydgoszcz

https://pomorska.pl/sztandar-dla-zakladu-karnego-w-koronowie-przekazano-na-rynku-zdjecia/ar/c1-14622329

 

 

Tekst: kpt. Anna Kruk
Zdjęcia: Izabela Klajbor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej