18 listopada z okazji Święta Niepodległości w Zakładzie Karnym w Koronowie odbyła się uroczysta akademia na sali odpraw, podczas której zostały wręczone przez płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk. Marcina Klimczyka, Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie akty nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaki resortowe, a także oznaczenia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

To tradycja

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej są ściśle związane z wręczaniem odznak i awansów na wyższe stopnie służbowe, a także ze sposobem na upamiętnienie czasu wyzwolenia Polski spod rąk okupantów. Z tej okazji w koronowskiej jednostce odbyła się uroczystość wręczenia aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” dla funkcjonariuszy, które wręczył płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy. Wręczono także odznaczenia nadanie przez Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. To wyjątkowy dzień, kiedy oficerowie i funkcjonariusze Służby Więziennej zostali odznaczeni za ciężką i oddaną służbę Rzeczypospolitej Polskiej.

Aspekt społeczny 

Służba Więzienna jest instytucją o jasno określonej strukturze organizacyjnej i hierarchii służbowej, o ściśle sprecyzowanych zadaniach i podległości służbowej. Awans na wyższy stopień służbowy jest dla każdego funkcjonariusza istotny, staje się nagrodą za odpowiedzialną, wymagającą i rzetelną pracę. Awans na wyższy stopień staje się powodem do dumy i elementem wzbudającym szacunek wśród innych funkcjonariuszy.


Na ręce odznaczonych i awansowanych funkcjonariuszy składamy serdeczne życzenia i jednocześnie życzymy dalszych awansów i sukcesów na drodze kariery zawodowej.Tekst: szer. Karolina Chamerska
Zdjęcia: mł. chor. Mateusz Giełażyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej