Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Koronowie przeprowadził szkolenie uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego koronowskiego liceum.

Edukacja

Uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie wzięli udział w szkoleniu z zasad zgodnych z Ceremoniałem Wojskowym, które przeprowadził por. Paweł Furmann - Dowódca Pocztu Sztandarowego Zakładu Karnego w Koronowie.

Wiedza

Podczas szkolenia omówiono symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego instytucji cywilnych i wojskowych, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i religijnych. Por. Paweł Furmann przeprowadził również trening praktyczny, podczas którego uczniowie ćwiczyli podstawowe chwyty sztandaru, a także postawy, wystąpienie, marsz, zwroty, zatrzymanie i zmiany szyku pocztu sztandarowego podczas uroczystości. Szczegółowo omówiono i przećwiczono zachowanie pocztu sztandarowego w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej.

Prezentacja

Instruktaż praktycznego doskonalenia zasad Ceremoniału Wojskowego pod kierunkiem doświadczonego szkoleniowca był dla uczniów przydatnym i wartościowym doświadczeniem. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pomoże w jeszcze lepszym przygotowaniu Pocztu Sztandarowego do udziału w szkolnych oraz patriotyczno - religijnych uroczystościach.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej