Przedstawiciele Zakładu Karnego w Koronowie kształtowali wiedzę i świadomość o zadaniach i celach realizowanych przez Służbę Więzienną.

Święto szkoły

Huczne obchody dorocznego święta szkół rozpoczęło się od pokazów i warsztatów dla młodzieży. Obecne służby i zakłady pracy miały możliwość zaprezentowania swojej oferty. Po zapoznaniu ze stoiskami uczestnicy święta wzięli udział w uroczystym złożeniu wiązanki pod tablicą pamiątkową nadania szkole patronatu generała Stanisława Maczka. Następnie odbył się uroczysty apel oraz wręczenie nagród dla szczególnie zasłużonych dla szkoły.

Służba Więzienna

Przedstawiciele koronowskiej jednostki obecni na obchodach aktywnie włączyli się w promowanie zawodu więziennika wśród młodzieży, przekazali uczestnikom wiedzę o zakładzie karnym, specyfice pracy, strukturze organizacyjnej Służby Więziennej. Była to także świetna okazja do przekazania informacji z zakresu procesu rekrutacyjnego jaki jest prowadzony w służbie, a także możliwości szerokiego rozwoju jaki czeka przyjętych do pracy za wysokim murem. Przedstawione zostały ponadto możliwości podjęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Tekst: por. Wojciech Górski
Zdjęcia: kpt. Łukasz Grudniewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej