Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie wraz z pocztem sztandarowym reprezentował jednostkę podczas obchodów Święta 3 Maja w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

O uroczystości

Obchody Święta 3 Maja w Koronowie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie. Koronowska Służba Więzienna była reprezentowana przez ppłk. Tomasza Korytowskiego oraz poczet sztandarowy. Uroczysta msza odbyła się przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej. Po oficjalnej części, w kościele odbyły się koncerty artystów działającyh przy lokalnym miejsko-gminnym ośrodku kultury. 

Kilka słów święcie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rzeczpospolita była uzależniona od Rosji od początku XVIII wieku, ale społeczeństwo, odrodzone dzięki Komisji Edukacji Narodowej, Szkole Rycerskiej i zreformowanym kolegiom zakonnym, coraz trudniej godziło się z brutalną rosyjską ingerencją w życie kraju. W takiej sytuacji zebrał się skonfederowany, a więc nienarażony na weto sejm lat 1788–1792, który przeszedł do historii jako Sejm Czteroletni lub Wielki – z racji swych dokonań. Ich zwieńczeniem miała się stać nowoczesna konstytucja.

Choć konstytucję przyjęto fortelem (część opozycyjnych posłów nie wróciła do Warszawy z wielkanocnej przerwy, a uchwalenie ustawy przyspieszono o dwa dni) i w drodze „zamachu stanu”, to jednak jej postanowienia przyjęła zdecydowana większość sejmików. Ustawa Rządowa 3 maja deklarowała suwerenność narodu i monteskiuszowski trójpodział władz, usuwała liberum veto i ustanawiała tron dziedziczny, a dopuszczając mieszczan do współdecydowania, rozszerzała bazę społeczną ustroju. Rzeczpospolita stała się nowoczesną monarchią konstytucyjną i zaczęła odzyskiwać prestiż w Europie.

„Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu” – te piękne słowa napisano w specjalnym uniwersale, którym marszałkowie Sejmu, informowali o przyjęciu ustawy zasadniczej.

Niestety, interwencja rosyjska w 1792 r., przyniosła „upadek dzieła 3 maja, a potem polskiej państwowości”. Konstytucja stanowiła jednak dowód, iż potrafiliśmy odrodzić państwo. Przywróciło to Polakom szacunek dla siebie i dla własnej tradycji. Pamięć o majowych dokonaniach przyświecała walce o odzyskanie niepodległej ojczyzny.

Konstytucja 3 Maja jest ważnym elementem pamięci zbiorowej naszego narodu. Świętując rocznicę jej uchwalenia oddajemy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego ale też pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej