Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koronowie odpowiadają na potrzeby innych.

Trzeba tak niewiele...

Żeby pomagać nie trzeba wiele, a konsekwentne zbieranie może przynieść wiele korzyści. Nakrętki plastikowych butelek odkręcamy codziennie, jednak w Koronowie nie lądują one w koszu, tylko zbierane są do specjalnie przygotowanych pojemników, aby wspierać potrzebujących.

Zamiast wyrzucać wspieramy potrzebujących.

Jak działamy...

W akcję zaangażowało się wielu funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonnych przebywający w koronowskim więzieniu. W oddziałach mieszkalnych oraz w budynkach administracji umieszczone zostały odpowiednie pojemniki, do których można wrzucać zakrętki. Najistotniejsze jest to, że akcja ma na celu pomoc potrzebującej dziewczynce.

Pomagamy

Nasza akcja skierowana jest na bezinteresowną pomoc Izie. Dziewczynka miała poważny wypadek w 2015 roku i walczyła o życie. Obecnie powoli wraca do zdrowia, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami, których rodzice nie są w stanie ponieść sami. Dziewczynka musi przechodzić jeszcze wiele konsultacji lekarskich oraz kompleksową i długoterminowa rehabilitację. Dzisiaj funkcjonariusze Służby Więziennej z Koronowa przekazali nakrętki, z których dochód przeznaczony będzie w całości na rehabilitację chorej dziewczynki.

Mama Izy, która odbierała zgromadzone nakrętki, serdecznie podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w akcję za pamięć, a także za przekazane nakrętki, których sprzedaż wspomoże dalsze leczenie dziewczynki.

My odpowiadamy na apel o wsparcie małej Izy, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dajmy jej nadzieję na powrót do normalnego życia.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej