Minęły już czasy, gdy praca była elementem represji wobec skazanych. Od wielu lat jest częścią działań służących skutecznemu powrotowi do społeczeństwa osób opuszczających zakłady karne.

Praca - jeden z elementów oddziaływań

Jeden z podstawowych elementów oddziaływań na więźnia znajduje odzwierciedlenie w przepisach wykonywania kary pozbawienia wolności. W art. 67 § 3 KKW ustawodawca pisze:

"W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych". 

Więźniowie to często dobrzy i cenieni pracownicy. Czują się dowartościowani, nieodrzucani przez społeczeństwo. Obecnie najważniejszym celem pracy jest wdrożenie do codziennej i systematycznej pracy, zapewnienie więźniom możliwości zarabiania pieniędzy, co pozwala im na regulowanie należności, pomoc rodzinie, posiadanie środków na własne potrzeby. Ważne jest też pokazanie społeczeństwu, że w osadzonych zachodzi zmiana, stają się ludźmi odpowiedzialnymi i starają się żyć według powszechnie obowiązujących zasad. To wszystko ma pomóc w skutecznej readaptacji do życia na zewnątrz zakładu.

W dobie pandemii, skazani z zachowaniem reżimu sanitarnego kontynuują zatrudnienie na terenie Zakładu Karnego w Koronowie, co szczególnie w tym czasie, pozytywnie wpływa na ich proces resocjalizacji.

Magic Garden - misja społeczna w koronowskim więzieniu

Magic Garden jest firmą zajmującą się produkcją certyfikowanych urządzeń zabawowych, fitness i street workout. Budują publiczne place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska na terenie całej Polski. Firma ma bardzo szerokie portfolio produktowe. Są to między innymi urządzenia sportowe i rekreacyjne, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, urządzenia dedykowane osobom 60+, architektura ogrodowa, urządzenia sportowe i rekreacyjne zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz urządzenia z panelami edukacyjnymi. Produkty spełniają wszelkie normy europejskie.

Główną misją społeczną Firmy Magic Garden jest szeroko rozumiana pomoc osobom skazanym w procesie resocjalizacji realizowana poprzez pracę oraz nauczanie. Dają im możliwość kształtowania nawyku systematyczności i rzetelnego wykonywania obowiązków, a przede wszystkim nauki zawodu popartego praktyką zdobytą w zakładzie produkcyjnym. Resocjalizacja poprzez pracę stanowi układ oddziaływań skutecznych w readaptacji społecznej osadzonych. Działalność Magic Garden w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności rozpoczęła się w roku 2017 od współpracy z Zakładem Karnym w Inowrocławiu. W kolejnych latach została nawiązana współpraca z Zakładem Karnym w Koronowie, Zakładem Karnym w Gębarzewie oraz Zakładem Karnym w Toruniu. Aktualnie firma otwiera kolejny zakład produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Starem Bornem.

W Zakładzie Karnym w Koronowie wyposażono i przystosowano jedno z pomieszczeń na halę produkcyjną specjalizującą się w spawalnictwie. W 2019 roku firma przeprowadziła kompleksowe szkolenia dla skazanych. Łącznie kurs ukończyło 14 osób pozbawionych wolności. Pod opieką wykwalifikowanego spawacza stworzono grupę profesjonalnych spawaczy. Osoby, które ukończyły kurs zyskały możliwość zdobycia cennych i pożądanych na rynku pracy umiejętności, które zostały wzmocnione doświadczeniem w zakładzie produkcyjnym. W Zakładzie Karnym w Koronowie do dnia dzisiejszego odbywa się profesjonalne spawanie metodą TIG, która wymaga dużych umiejętności. Umiejętności, którymi wykazują się osadzeni w zakresie spawalnictwa są wysoko cenione. 

Korzyści dla skazanych

Praca jest jedną z najskuteczniejszych metod resocjalizacji, a praca produkcyjna pozwala na wypracowanie i rozwinięcie takich cech jak dokładność, obowiązkowość, zdolności manualne, spostrzegawczość, sumienność, zaangażowanie. W/w cechy przekładają się na maksymalną wydajność produkcyjną, co znajduje odzwierciedlenie w wykonywanych pracach przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Koronowie. Zatrudnienie jest ważnym etapem w długotrwałym procesie readaptacji społecznej, jest praktycznym przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. Uczy samodyscypliny oraz często jest źródłem satysfakcji, która przekłada się na podniesienie własnej wartości. 

 

Tekst: Katarzyna Liberska - Magic Garden /kpt. Karolina Kozłowska

Zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej