Podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczono nagrody laureatom plebiscytu Osobowość Roku 2020. Tę najważniejszą statuetkę odebrała kpt. Karolina Kozłowska - funkcjonariuszka koronowskiej Służby Więziennej.

Wyjątkowe wyróżnienie za działalność społeczną i charytatywną z udziałem wieźniów

Od połowy kwietnia mieszkańcy każdego województwa oddawali głosy w plebiscycie wybierając laureatów tego tytułu najpierw w miastach i powiatach, a następnie w skali całego regionu. Laureaci zostali wyłonieni w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Biznes, Działalność społeczna i charytatywna oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. W ogólnopolskim finale, będącym zwieńczeniem plebiscytu, głosami czytelników Polska Press zostały przyznane tytuły Osobowość Roku Polski 2020. W kategorii Działalność społeczna i charytatywna trafił do koronowskiej funkcjonariuszki. 

"Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć"

Dla funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Koronowie zauważenie i docenienie wkładu pracy koronowskich więzienników najpierw przez społeczność lokalną, a następnie wojewódzką i ogólnopolską to największe wyróżnienie. Każdego dnia Służba Więzienna podejmuje różnego rodzaju działania zmierzające do ponownego (a czasem pierwotnego) włączania konkretnej osoby do życia społecznego. Istotą tego typu oddziaływań jest aktywne zaangażowanie osoby pozbawionej wolności w różne obszary życia społecznego, a efektem tejże aktywności ma stać się trwała integracja ze społeczeństwem.

Współpraca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności ze środowiskiem zewnętrznym może przybierać różną postać, ważną rolę pełni jednak praca na cele społecznie użyteczne, także poprzez tworzone wytwory terapii. Przede wszystkim pozwala ukazać osadzonych w "nowym świetle", podkreślając, że nadal mogą być wartościowymi członkami społeczeństwa, a jednocześnie zachęca więźniów do zaangażowania w życie społeczne, podnosi ich poczucie własnej wartości i zwiększa świadomość własnych możliwości i ograniczeń. 

Naszej Koleżance i załodze Zakładu Karnego w Koronowie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów będących zwieńczeniem współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Tekst: ppor. Violetta Kamińska

Zdjęcia: archiwum własne kpt. Karoliny Kozłowskiej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej