Zakład Karny w Koronowie oferuje do wydzierżawienia pomieszczenie o powierzchniponad 200 metrów kwadratowych z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.

Podkreślić należy, że zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia eliminuje konieczność stosowania wobec pracowników przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI) i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Przedmiot ogłoszenia:

Przedmiotem ogłoszenia jest pomieszczenie, którgo planowanym przeznaczeniem ma być działalność produkcyjna. Sala posiada zaplecze, które można przekształcić według własnych potrzeb.

Warunki współpracy:

Podstawowym warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie wybranych osadzonych, przebywających w Zakładzie Karnym w Koronowie, na podstawie umowy o pracę. Wskazany jest także minimum 2- letni okres dzierżawy pomieszczenia.

Wyposażenie sali w konieczne urządzenia i jej adaptacja leżą po stronie kontrahenta. Nie jest wskazana działalność uciążliwa z uwagi na fakt, iż sala jest umiejscowiona w centrum Zakładu Karnego.

Korzyści dla kontrahenta:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę.

Informacje dodatkowe:

Podmioty zainteresowane współpracą proszone są o składanie ofert w Zakładzie Karnym
w Koronowie:

- osobiście w sekretaracie jednostki- ul. Bydgoska 27, 86- 010 Koronowo;

- drogą elektroniczną na adres: zk_koronowo@sw.gov.pl

- umawiając się na spotkanie z Dyrektorem Zakładu Karnego w Koronowie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (52) 382-09-21.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej