Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Koronowie uczestniczyli w zbiórce krwi.

Ty też tak możesz…

Krew to dar jaki możemy ofiarować innej osobie. Nas nic to nie kosztuje i nie zagraża naszemu zdrowiu.

Koronowscy funkcjonariusze, po raz kolejny wspólnie oddawali krew. Cieszymy się, że możemy pomagać. Nasza krew wkrótce trafi do potrzebujących.

Czy mogę zostać krwiodawcą?

TAK – jeżeli ukończyłeś 18 r. życia, a nie przekroczyłeś 65 r. życia.

TAK – jeżeli jesteś zdrowy, bo tylko wtedy oddana krew nie spowoduje uszczerbku na twoim zdrowiu, a pomoże biorcy.

TAK – jeżeli czujesz się zdrowy.

TAK – jeżeli taka jest twoja decyzja.

Przywileje honorowych krwiodawców

- Każdemu krwiodawcy przysługuje zwolnienie od pracy i nauki w dniu, w którym oddaje krew. Ponadto otrzymuje posiłek regeneracyjny (w postaci 8 czekolad, wafelka i soku) pozwalający uzupełnić wydatek kaloryczny oraz zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi. Poza tym każdy, kto w danym roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców, której wysokość zależy od ilości oddanej krwi.

- Dawca który trzykrotnie oddał krew Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w tym ostatnie oddanie miało miejsce w ostatnim półroczu, otrzymuje również bezpłatnie „krewkartę”, czyli kartę identyfikacyjną grupy krwi.

- Natomiast zasłużonym honorowym dawcom krwi, za okazaniem legitymacji, przysługuje pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, a także prawo do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu. Tytuł taki mogą uzyskać kobiety które oddały minimum 5 litrów krwi lub mężczyźni po oddaniu przynajmniej 6 litrów krwi.

- W wielu miastach krwiodawcom, którzy oddali najwięcej krwi, przysługują także ulgi na bilety komunikacji miejskiej lub nawet mogą korzystać z niej za darmo. Jest to jednak kwestia indywidualna, zależna od danego miasta. Informację taką można natomiast sprawdzić na stronach lokalnych zarządów komunikacji.

- Wielu dawców podkreśla jednak, że często nie korzysta nawet z przysługujących im przywilejów, a jedyną motywacją do czynnego oddawania krwi jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz ogromna satysfakcja płynąca z tego faktu.

Zapraszamy wszystkich na kolejne akcje.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej