Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych w firmie zewnętrznej AS-Bud produkującej parapety, okna i sztukaterie zewnętrzną

Partnerzy

Nowe miejsce pracy dla skazanych to niepodważalna korzyść w procesie resocjalizacji. Praca jest jednym z głównych jej filarów. Dzięki podpisanej umowie pomiędzy ppłk. Marcinem Klimczykiem, Dyrektorem Zakładu Karnego w Koronowie, a Anną Rado, prezes przedsiębiorstwa docelowo 4 skazanych będzie miało możliwość podjęcia pracy przy produkcji parapetów, okien, obróbki blacharskiej oraz elewacyjnej sztukaterii zewnętrznej.

Strony umowy zobowiązały się współdziałać tak, aby praca sprzyjała prospołecznemu oddziaływaniu oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych ekonomicznych i społecznych korzyści. Praca od osadoznych wymaga znacznej samodyscypliny, odpowiedzialności oraz uczy legalnego zdobywania dochodów, a tym samym zapobiega demoralizacji. Dzięki wynagrodzeniu więźniowie mogą spłacać rozmaite zobowiązania i wspomagać bliskich.

Starania ku zatrudnieniu

Administracja Zakładu Karnego w Koronowie podejmuje szereg działań mających na celu zwiększanie zatrudnienia wśród osadzonych. Na chwilę obecną w Koronowie jest zatrudnionych ok. 360 skazanych z czego blisko 220 jest zatrudnionych odpłatnie. Wysiłki podejmowane dla zatrudnienia osadzonych mają także wymiar społeczny, część z ich zarobku potrącana jest na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, którego wpływy przeznaczane są na tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych, tworzenie i utrzymanie w zakładach karnych infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej, modernizację przywięziennych zakładów pracy, organizowanie nauki zawodów i doskonalenia zawodowego skazanych oraz zakup sprzętu i środków ochrony potrzebnych do przeciwdziałania i zwalczania przyczyn i skutków stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz stanu klęski żywiołowej, występujących na terenie i w obszarze funkcjonowania jednostek Służby Więziennej

 

Tekst: por. Wojciech Górski
Zdjęcia: kpt. Łukasz Grudniewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej