Realizacja programu „Praca dla więźniów" w hali produkcyjnej na terenie koronowskiej jednostki penitencjarnej.

14 lutego 2020 roku płk Tomasz Sitkiewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał umowę z Firmą Magic Garden Sp. z o.o. zajmującą się produkcją oraz montażem placów zabaw, a także siłowni zewnętrznych. Odpłatna praca osadzonych ma na celu realizację skutecznej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Zatrudnienie to jedno z priorytetowych oddziaływań penitencjarnych. Więźniowie uczą się systematyczności, poczucia obowiązku, kształtują sumienność i odpowiedzialność, poważniej podchodzą do życia, aby po opuszczeniu zakładu prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Wymierne korzyści

Każdego dnia osadzeni opuszczają cele mieszkalne celem świadczenia pracy. Na szczególną uwagę zasługuje zatrudnienie odpłatne na rzecz kontrahenta zewnętrznego. Realizacja inwestycji umożliwia rozszerzenie zakresu pracy więźniów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych. Docelowo do zatrudnienia w powstałym zakładzie produkcyjnym kierowani będą skazani, którzy z uwagi na okoliczności popełnionego przestępstwa oraz wymiar kary nie mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego. Uzyskując zatrudnienie odpłatne osadzeni będą mogli regulować między innymi zobowiązania alimentacyjne, bądź też zobowiązania na rzecz ofiar przestępstw. To wszystko wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania osadzonych w czasie ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oraz wesprze oddziaływania penitencjarne.

Przecięcie wstęgi

Uroczystego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie załadu produkcji dokonali w dniu 17 lutego 2020 roku: płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Tomasz Sitkiewicz  -Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie, Daniel Gacek - Prezes Magic Garden oraz Dominik Greinert  -Dyrektor Spółki Magic Garden. Poświęcenia hali dokonał ks. Ryszard Hirsz – Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Koronowie.

14 skazanych w hali produkcyjno–montażowej będzie wykonywało prace związane ze spawaniem elementów oraz obróbką metalu. Docelowo do zatrudnienia ma zostać skierowanych do 20 skazanych.
 

Tekst: kpt. Arkadiusz Bargieł

Zdjęcia: Łukasz Gremblewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej