Kolejni skazani będą pracować odpłatnie, a wszystko za sprawą podpisania kolejnej umowy o zatrudnienie z nowym kontrahentem.

Umowa z nowym kontrahentem

Ppłk Tomasz Sitkiewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie i Daniel Gacek - reprezentujący firmę  „Magic Garden” Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości podpisali umowę dotyczącą zatrudnienia osadzonych.

Kolejne miejsca pracy dla skazanych

W wyniku podjętych działań na terenie Zakładu Karnego w Koronowie utworzone zostaną nowe miejsce pracy dla skazanych oraz nastąpi zwiększenie zatrudnienia odpłatnego na rzecz kontrahenta zewnętrznego. Zakład Karny w Koronowie jest czwartą placówką w kraju, z którą firma podjęła współpracę w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych. Praca jest najlepszą formą resocjalizacji, kształtuje postawy i zachowania prospołeczne, wykształca poczucie odpowiedzialności, ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją. 

Więcej informacji na stronie:

https://pomorska.pl/skazani-z-zk-w-koronowie-pracuja-beda-spawac-urzadzenia-do-placow-zabaw/ar/c1-14552511

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej