To już 9. edycja akcji honorowego oddawania krwi, w którą włączyli się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach. Do mobilnego ambulansu zaprosili także innych mundurowych oraz społeczność lokalną.

Ogólnopolska akcja zbiórki krwi "Nasza krew - nasza Ojczyzna"

Akcja organizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami pozostałych służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Zakład Karny w Koronowie  wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Chojnicach jest kolejną jednostką, która włączyła się w tę honorową inicjatywę w okręgu bydgoskim. Funkcjonariusze podtrzymują tradycję, że mundur kojarzy się z gotowością niesienia pomocy, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. 

To kolejna tego typu akcja, w którą włączyli się więziennicy. Pod koniec września, w ramach 105. przystanku "Szlakiem ośmiu kropli nadziei", akcji promującej krwiodawstwo, a zainicjowanej 9 lat temu przez Andrzeja Kubiaka z Brzozy, udało się zebrać ponad 23 litry bezcennego leku. Pomimo fatalnej aury na parking przy jednostce zgłosiło się wówczas ponad 60 osób, w tym gros funkcjonariuszy - przedstawicieli różnych służb mundurowych.

Dwie akcje - jeden wspólny cel

Dzisiaj przed koronowską jednostką zaparkował mobilny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Zabezpieczał realizację dwóch inicjatyw, którym przyświecał jeden wspólny cel - zbiórka drogocennego leku - krwi. 

Pierwszej - skierowanej do przedstawicieli służb mundurowych i ich rodzin w ramach akcji "Nasza krew - Nasza Ojczyzna". Drugiej - adresowanej do koronowskiej i okolicznej społeczności, w ramach 108. przystanku "Szlakiem ośmiu kropli nadziei". 

Krople nadziei koronowskich więzienników 

Poza licznie przybyłymi funkcjonariuszami koronowskiej Służby Więziennej w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi udział wzięli także przedstawiciele lokalnej Policji, oraz strażacy z OSP KSRG Koronowo i ZOSP RP w Gostycynie. 

Wspólnymi siłami, wraz z mieszkańcami Gminy Koronowo, udało się zebrać niespełna 15 litrów krwi. Wynik, jest tym bardziej imponujący, że uzyskany w cieniu pandemii, w ciągu zaledwie kilku godzin. Całe przedsięwzięcie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Mikołajkowe niespodzianki

Przy okazji akcji oddawania krwi, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach zadbali o to, by zbliżające się Mikołajki, stały się słodsze dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Dzieci tam obecnie przebywające musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, by chronić się przed oprawcą. Do wystawionego pojemnika Krwiodawcy mogli wkładać słodycze, z których kolejno zostaną przygotowane paczki mikołajkowe. 

Podziękowania

Szczególne podziękowania za przebieg i organizację akcji należą się funkcjonariuszom koronowskiego Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy (za udział w akcji zbiórki krwi, patrolowanie terenu wokół jednostki oraz za eskortę ambulansu po niezwykle krętych uliczkach Koronowa), Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie (za użyczenie namiotu), a także Urzędowi Gminy Koronowo, z burmistrzem - Patrykiem Mikołajewskim, na czele (za pomoc w zabezpieczeniu terenu akcji). 

Czynimy dobro

Dzięki wrażliwości na potrzeby innych, możliwe jest ratownie wielu osób zdanych wyłącznie na bezinteresowną pomoc drugiego człowieka. Bezcenny dar ofiarowany przez Krwiodawców  (w tym funkcjonariuszy) to wyjątkowy akt, który przywraca wiarę w ludzką solidarność. Krew jest potrzebna każdego dnia i żadna epidemia tego nie zmieni. Pomimo wieloletnich badań i prac naukowo-badawczych, nie udało się dotychczas wytworzyć tak cennego leku, jakim jest krew.

Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia materiałów w mediach:

https://bydgoszcz.tvp.pl/51193093/zbiorka-krwi-zaklad-karny-w-koronowie?fbclid=IwAR3qfU8vC8gHut95a0rwRWpINc1OiaTTg92Ap71B3481eQ-QX7lZJz3isTQ

https://pomorska.pl/mundurowi-w-koronowie-nie-zalowali-krwi-zbierano-tez-podarki-dla-ofiar-przemocy-w-tucholi/ar/c14-15331934?fbclid=IwAR3NUmNEez3sr8mjcZpWbpr9GAV6UdnUYNlm8Nv9X7KSXwjiFnggvLPOD9Y

 

Tekst: kpt. Karolina Kozłowska

Zdjęcia: Adam Lewandowski (Gazeta Pomorska) / kpt. Karolina Kozłowska / por. Łukasz Grudniewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej